Avmakt eller maktesløshet er en følelse som kan oppstå når det er noe jeg ikke får til. Jeg skal utføre noe og jeg klarer det ikke. Typiske eksempler er:

  • jeg forsøker å reparere noe som er gått i stykker
  • jeg skal få et barn til å kle på seg eller legge seg og barnet nekter
  • en oppgave på jobben er for vanskelig for meg
  • jeg prøver å lese en komplisert tekst og forstår ikke hva som menes
  • jeg skal forklare noe for en annen og selv etter mange forsøk, forstår ikke den andre hva jeg mener

Avmakt kan gi mye frustrasjon som kan gå over i sinne. Hvis det er viktig for meg å klare oppgaven og jeg ikke klarer den, kan avmakt oppstå. Det kan tenkes at skam også kan oppstå i kombinasjon med avmakt, når det å ikke mestre frembringer en skamfølelse.

Avmakt kan oppstå fordi jeg ikke erkjenner at jeg ikke mestrer eller ikke tillater meg selv å be om hjelp. Hvis det å klare oppgaven på egen hånd, uten hjelp fra andre, er viktig for meg, vil det å be om hjelp sannsynligvis ligge langt inne. Jeg skal for all del klare det selv. I slike tilfeller blir fallhøyden større og avmakten blir en vond følelse. For mange er det også umulig å erkjenne at en oppgave er for vanskelig.