De vanskelige følelsene

Bak et negativt sinne ligger ofte ubehagelige følelser.

Breadcrumbs

De vanskelige følelsene

Mennesker har følelser. De utgjør faktisk en viktig del av livene våre. Noen ganger er følelsene ekstra sterke og mange opplever at følelser kommer oftere enn de ønsker. Du kan kanskje ikke fjerne følelsene dine, men det går an å endre på måten du reagerer på følelsene.

Bak et negativt sinne ligger ofte ubehagelige følelser. Dette er følelser som kan være smertefulle og "forbudte" eller ikke erkjente. Du opplever kanskje disse følelsene som irritasjon, oppgitthet eller frustrasjon, uten at du helt forstår hva det egentlig dreier seg om. Kanskje er du ikke klar over at det er følelser, du kjenner bare ubehaget. Når vi kjenner slik følelsesmessig smerte, vil en naturlig reaksjon være å forsøke å fjerne smerten. Menneskene har mange forskjellige måter å gjøre dette på. Noen tyr til rus, for andre slår det over i angst, atter andre bruker sinne og kanskje vold for å komme bort fra det smertefulle. Logikken er: når jeg lider, skal også du lide. Jeg har det vondt og det skal sannelig du også ha! På denne måten forsøker vi å flytte smerten over på en annen, ofte på en person som står oss nær.

Hva slags følelser er det vi snakker om her? Noen følelser går igjen. Vanlige smertefulle følelser bak sinneutbrudd kan være frykt eller redsel, usikkerhet, avmakt, skam, sorg eller sjalusi.

Slike følelser er hyppige årsaker til negativt sinne. Vi reagerer på følelsene våre men reaksjonene er ikke alltid relevante som uttrykk for den opprinnelige følelsen. Når vi reagerer med aggressive angrep på et annet menneske fordi vi har en følelsesmessig smerte i oss, blir reaksjonen vår ikke lett å forstå for den andre. Dermed reagerer den andre med å enten forsvare seg, flykte unna eller gå til motangrep. Resultatet kan blir at en eller begge blir såret eller at en heftig krangel oppstår.

Når slike bakenforliggende, smertefulle følelser ikke er tilstrekkelig erkjent eller forstått, vil det også være vanskelig å håndtere dem på en god måte. Først når følelsen kan identfiseres og aksepteres kan jeg gjøre noe som virkelig kan hjelpe meg med å håndtere smerten på en bedre måte. Når jeg gjenkjenner og godtar min egen følelse, kan den bli lettere å bære. Jeg kan da handle på en måte som ikke gir meg - eller andre mennesker - problemer.

Sinne er også en følelse men ofte er det en sekundær følelse, det vil si at det ligger andre følelser bakenfor.

Heldigvis er det mulig for de fleste mennesker å trene opp evnen til å gjenkjenne følelser. God psykoterapi har ofte dette som mål. Du kan også lære mer om de vanskelige følelsene ved å lese om dem her. Kanskje du da lettere kan gjenkjenne dem når du merker dem?

Vi bruker Cookies.