Finnes det en løsning?

God sinnemestringsterapi har som mål å øke bevisstheten rundt det som skjer hos den sinte før sinneutbruddet kommer. God egen-bevissthet er selve nøkkelen her. Når du forstår hva som skjer i deg, før et eventuelt utbrudd ellers ville kommet, vil sinnet i de fleste tilfeller være overflødig.

Breadcrumbs

Finnes det en løsning?

Kan jeg klare å mestre sinnet mitt bedre?

Alle som vil og går inn for det, kan lære å mestre sinnet sitt bedre. Løsningen er ikke alltid enkel, det krever vilje, tid og innsats, men det er mulig. For de fleste vil det være nødvendig å søke hjelp hos en profesjonell psykoterapeut. Hos gestalt psykoterapeut Torbjørn Aas i Follo Psykoterapi kan du få den hjelpen og veiledningen du trenger. Dette kan gjøres enten hos Follo Psykoterapi på Kolbotn eller gjennom videosamtaler over nettet.

SteinPaaStein

Hvis du er motivert for det og virkelig ønsker å endre deg, skal du ta fatt på prosessen. Men vær klar over at det er du selv som må dra det meste av lasset. Du kan få en hjelper som kan veilede deg underveis men den viktigste delen av arbeidet er det du selv som må gjøre. Dette krever motivasjon, utholdenhet og vilje. Det krever evne til å reise seg igjen etter nederlag (som meget vel kan komme).

Det finnes dessverre ingen rask kur. Ingen patentløsning. Ingen lettvinte råd som du uten videre kan ta i bruk og så oppleve forbedring. I utgangspunktet er hvert enkelt menneske et unikt individ og sinneproblemene er også forskjellige fra menneske til menneske. Løsningen må derfor skreddersys. Hver enkelt må finne en løsning som passer for ham eller henne.

God sinnemestringsterapi har som mål å øke bevisstheten rundt det som skjer hos den sinte før sinneutbruddet kommer. God egen-bevissthet er selve nøkkelen her. Når du forstår hva som skjer i deg, før et eventuelt utbrudd ellers ville kommet, vil sinnet i de fleste tilfeller være overflødig. Og årsaken til ditt eget sinne ligger alltid i deg selv. Ditt første skritt i retning av å mestre sinnet bedre, ligger i denne erkjennelsen.

Belønningen er stor: et bedre liv!

Vi bruker Cookies.