Hvorfor blir jeg så sint?

Det er ikke uten grunn at folk stiller seg dette spørsmålet.

Breadcrumbs

hvorfor blir jeg så sint?

Jeg får ofte dette spørsmålet fra mine klienter. Det er et viktig spørsmål og samtidig finnes det ikke noe enkelt svar. Årsakene til ubehersket sinne er mange, de kan være sammensatte og forskjellige.

Det er ikke uten grunn at folk stiller seg dette spørsmålet. Ubehersket sinne og aggresjon kan være skremmende men er svært ofte også uforståelig både for den sinte, for den det går ut over og for eventuelle observatører. Årsaken til at det er så vanskelig å forstå, er at sinne som regel ikke er den primære reaksjonen. Isolert sett gir sinnereaksjonen ofte ingen annen tydelig informasjon enn at vedkommende er sint. Og fordi sinne gjerne er rettet mot andre mennesker, kan man lett bli forledet til å tro at årsaken ligger hos en annen enn hos den sinte.

Når spørsmålet er viktig, er det fordi mange mennesker kunne unngått å bli sinte hvis de innerst inne forsto hvorfor de ble sinte.

Hos de klientene som kommer til meg med sinnemestringsproblemer, finner jeg ofte dette:

  1. De plasserer ansvaret for sitt eget sinne hos andre mennesker
  2. De blander sammen stimulansen (den utløsende faktor) til sinnet og årsaken til sinnet
  3. De har dårlig kontakt med egne behov og følelser (annet enn sinne)
  4. De feiltolker andres utsagn eller signaler

For å utvikle gode løsninger, kreves det bevisst jobbing for å forstå og erkjenne hvilke av disse punktene som gir de største problemene.

Hos noen mennesker ligger årsaken til sinneproblemene på et dypere plan. Det kan ligge i en personlighetsforstyrrelse (det finnes flere typer) eller ha sin årsak i traumer som har fått utvikle seg over lengre tid. I slike tilfeller vil det som regel være nødvendig med langvarig terapi.

Vi bruker Cookies.