Menns og kvinners sinne

Mekanismene for menns og kvinners sinne er de samme. Det er ingen forskjeller mellom årsaker til sinne og hvordan sinnet utvikler seg.

Breadcrumbs

Menns og kvinners sinne

Mekanismene for menns og kvinners sinne er de samme. Det er ingen forskjeller mellom årsaker til sinne og hvordan sinnet utvikler seg. Jeg tror også at forekomsten av sinnemestringsproblemer er omtrent like stor hos begge kjønnene.

Utfra min erfaring med mannlige og kvinnelige klienter med aggresjonsproblemer, mener jeg likevel å kunne se noen forskjeller. Jeg tror for det første at menn kan ha et mer fysisk voldsomt uttrykk, noe som kan ha sammenheng med at menn gjerne er større og sterkere enn kvinner. Dernest mener jeg å ha sett at kvinner gjerne har en dypere og mer intens skamfølelse etter sinneutbruddet enn hva menn vanligvis har. Dette gjelder særlig dersom mors sinne går utover barna. Dette kan skyldes at hos kvinner er omsorgstrangen sterk og når mor slår sitt barn, kommer hun i direkte, intern konflikt med denne omsorgstrangen. Skammen de føler, kan også gjøre aggresjonsproblemene ekstra vanskelig å ta tak i for mødre. Tilbudet om hjelp er også mindre utviklet når det gjelder kvinner - de fleste tilbud om sinnemestringsterapi er rettet mot menn. Follo Psykoterapi på Kolbotn tilbyr både kurs og individualterapi for kvinner med sinnemestringsproblemer.

Vi bruker Cookies.