Sinne, helse og intelligens

De mest typiske følgene av hyppig og kraftig sinne er høyt blodtrykk, hjerte/kar-lidelser, muskelspenninger, hodepine og depresjoner.

Breadcrumbs

Sinne, helse og intelligens

Hyppig sinne kan gi oss helseproblemer, noe som kanskje er mindre kjent blant folk flest. De mest typiske følgene av hyppig og kraftig sinne er høyt blodtrykk, hjerte/kar-lidelser, muskelspenninger, hodepine og depresjoner.

Helseproblemer som følge av sinne kan oppstå uansett om sinnet vendes innover eller om det vendes utover (se avsnittet ’Ulike former for sinne’).
Sinne og blodtrykk

Sinne Og Blodtrykk

SinneOgBlodtrykkMye sinne kan føre til høyt blodtrykk og det er ikke avgjørende om jeg ’buser ut med det’ eller ’holder tilbake’:

Den spesielt interesserte kan finne forskning om dette hos Spielberger, C. D., Krasner, S. S., & Solomon, E. P. (1988): ”The experience, expression and control of anger”, i M. P. Janisse Individual differences, stress, and health psychology (side 89 – 108).
 

Virkning på intelligens

Mindre kjent er også virkningen som sinne kan ha på menneskets intelligens. Forskning har vist at hyppig aggresjon kan redusere intelligens-koeffisienten med så mye som 20% over 20 år. Se Huesmann, L. R., Eron, L. D., & Yarmel, P. W., 1987. “Intellectual functioning and aggression”, Journal of Personality and Social Psychology 52/1, side 232-240.

Vi bruker Cookies.